STATMENT SHOWING THE DETAILS OF THE HMDA DEVELOPED LAYOUT PLOTS /HOUSES /ALLOTTED/ LEFT OVER IN THE DRAWL / PUBLIC AUCTION.

Sl.No. Name of the Complex Layout Extent in Acres Total No. of Plots/Houses Sold out Plots/Houses Left over Plots/Houses Remarks
A B C D E F
1 Miyapur 271 1868 1867 1
2 Shamshabad Old 348.31 2573 2573 0
3 Shamshabad New 60.00 428 428 0
4 Ramchandrapuram(Chanda Nagar) 183.84 1848 1847 1
5 Tara Nagar 2.08 25 25 0
6 Mushk Mahal 72 841 841 0
7 Tanesha Nagar 57.06 255 255 0
8 Attapur 18.14 64 64 0
9 Madhapur 35 108 108 0
10 Vanasthalipuram( Sahebnagar)) 367 5012 5012 0 (2) Kiosks
11 Nallagandla 337.54 2349 2346 3
12 Asifnagar (Old) 12 96 96 0
13 Asifnagar (new) 3.06 8 8 0
14 Tellapur 236.02 298 297 1
15 Neknampur 14 97 97 0
16 Saroornagar 28.15 389 389 0
17 Madhuban 120 969 863 106
18 Mehdhipatnam(Gudimalkapur) 2.1 50 50 0
19 Gopanpally 6 27 27 0
20 Saroornagar(Chitra Layout) 29 52 52 0
21 HUDA Trade centre RC Puram( seri nallagandla) 15 32 32 0
22 Nandagiri Hills 21 93 93 0
23 HUDA heights (shaikpet) 50 92 92 0
24 HUDA Enclave(shaikpet) 47.50 102 101 01
2335.50 17676 17563 113